6945378422 Λευκωσίας 4, Νέα Ιωνία aggelakomixalis@gmail.com